HB Stavby

Konstrukce

Nosnou konstrukci našich rámových dřevostaveb tvoří  SM fošny o rozměrech 140/60 mm oboustraně opláštěny deskami OSB tl. 15 mm, které fošnám brání v deformaci. Stěny se postupně montují a osazují přímo na stavbě což umožňuje vnější i vnitřní stěny upravit dle vašich požadavků / např. upravit vstupy do jednotlivých místností nebo posunout okna /. Největší objem konstrukce dřevostavby tvoří izolace, proto dobře izolují teplo a šetří místo.Tloušťka našich vnějších stěn je 320 mm včetně zateplaní polystyrenem tl 140 mm.  K tloušťce našich obvodových stěn je ekvivalent v moderní zděné konstrukci tloušťka zdiva okolo 460 mm a více. Tento rozdíl může u běžného domu znamenat velikost jedné místnosti navíc při stejné zastavěné ploše. S ohledem na propustnost vodních par se navrhují stěny difůzně uzavřené, nebo difůzně otevřené /dražší alternativa/. U našich dřevostaveb používáme systém difůzně uzavřené stěny.

Working Construction Contractor