HB Stavby

Standardy

Tato specifikace obsahuje informace o technickém provedení a vybavení standardního domu v provedení dřevostavba – dům na klíč. Uvedený rozsah dodávek lze dle přání investora upravovat. Rozsah dodávek je součástí Smlouvy o dílo. Pokud dojde během realizace ke změnám ze strany investora, bude na tyto vícepráce, méněpráce vypracován položkový rozpočet. Provedení domu je v souladu se stavebními normami a předpisy platnými v ČR v době podání žádosti o stavební povolení.

Přípravné a projektové práce

 • Projektová dokumentace rodinného domu ke stavebnímu řízení pro získání oprávnění k realizaci stavby v počtu 5 paré

Spodní stavba-základy

 • Geodetické zaměření dle projektové dokumentace
 • Sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 mm a její uložení na pozemku investora
 • Hloubení základových rýh pro základové pasy, které nevyžadují pažení, uložení zeminy na pozemku investora
 • Uložení zemnícího pásku FeZn 30 x 4 mm do základových pasů
 • Vylití základových pasů betonem C16/20, obvodových – š. 400 mm, v. 600 mm, vnitřních – š. 400 mm, v. 400 mm
 • Navýšení základových pasů – 2 řady ztraceného bednění š. 250 mm, v.500 mm vylitého betonem C16/20 a vyztužené ocelovou výztuží
 • Zhotovení ležaté kanalizace a uložení chrániček pro vodu a elektro
 • Zhotovení základové desky, tl. 150 mm z betonu třídy C20/25 vyztužené ocelovou sítí 150 x 150 x 6 mm
 • Tepelná izolace soklu – extrudovaný polystyren tl. 80 mm

Standardní poměry místa stavby

 • třída těžitelnosti zeminy max. F3
 • svažitost pozemku max. 1%
 • běžné geologické poměry
 • předpokládá se nízké radonové riziko bez nutnosti protiradonového odvětrání

Vrchní stavba dřevostavby

 • Konstrukční systém firmy HB stavby je zhotoven z masivních fošen 60/140 mm ze smrkového dřeva. Jednotlivé stěny jsou vzájemně spojeny a kotveny do základových prahů pevně připojených do základové desky. Používáme certifikovaný spojovací materiál, který je speciálně určený k montáži dřevostaveb a zajišťuje dokonalou stabilitu stěn.

Obvodové nosné stěny

 • omítka silikonová tl. 1,5 mm, točená, v jednom světlém odstínu • podkladní dvouvrstvý tmel s vyztužující sklo textilní tkaninou
 • tepelně izolační desky – polystyren EPS 70 F tl. 140 mm
 • deska OSB P+D tl. 15 mm
 • dřevěná konstrukce z fošen 60×140 mm + tepelná izolace Dekwoold G 035r tl. 140 mm
 • parozábrana
 • deska OSB P+D tl. 15 mm
 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

Vnitřní nosné stěny

Skladba vnitřní nosné stěny celkové tloušťky 195 mm

 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě
 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
 • deska OSB P+D tl. 15 mm
 • dřevěná konstrukce z fošen 60/140 mm + tepelná izolace Dekwoold G 035r tl.100 mm • deska OSB P+D tl. 15 mm
 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

Podlahy

 • Skladba podlahy v přízemí: pochozí vrstva (vinyl, keramická dlažba atd.)
 • cementový potěr tl. 60 mm
 • separační PE folie
 • podlahový polystyren EPS 100, tl. 100 mm
 • vodorovná izolace Parabit AL+V S40

 

Skladba podlahy v půdním prostoru o ploše 4 m² (u sedlových a valbových střech):

 • prkno tl. 25 mm

Stropní konstrukce

Skladba podhledu (shora směrem dolů)

 • podkonstrukce z latí 40/60 mm + foukaná izolace Climatizer Plus tl. 320 mm
 • deska OSB P+D tl. 15 mm
 • parozábrana
 • sádrokartonová deska protipožární tl. 15 mm
 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je provedena z příhradových vazníků od společnosti Kasper

Skladba střešní konstrukce (shora směrem dolů):

 • střešní krytina Bramac MAX
 • dřevěné laťování 40/60 mm
 • kontralatě 40/60 mm + střešní folie Bramac Pro Plus Resistant 140
 • příhradové vazníky

 

Standardní přesah střechy na štítové straně do š. 250 mm, na straně okapové do š. 500 mm. Ukončení přesahů střechy je provedeno podbitím z palubek tl. 19 mm. Finální úprava je provedená 2x olejovým nátěrem Xyladecor classic.

Odvodnění střechy je zajištěno okapovým systémem KGJ lakovaný pozink. Svody jsou vedeny k horní úrovni spodní stavby.

Okna a balkónové dveře

Všechna okna a balkónové dveře jsou plastová od společnosti PKS s dorazovým těsněním, oboustranně bílé, zasklená izolačním dvojsklem – Ug = 1,1 W/(m².K). Plastový rám – hodnota tepelného prostupu rámu Uf = 1,10 W/(m².K).

Kování štulpové L, otevíravé, sklopné s mikro ventilací

Okenní klika bezpečnostní s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

Okna a balkónové dveře jsou dodávány ve standardním provedení bez mřížek, žaluzií a rolet. Balkónové dveře jsou dodávány ve standardním křídlovém provedení bez posuvu. V případě nadstandardní dodávky (izolační trojsklo, barva) bude cena navýšena o rozdíl ceny vybraného provedení.

Vnější parapety – pozink povrchová úprava komaxit (RAL standardní), eloxování s vysokou odolností proti UV záření

Vnitřní parapety – plastové, komůrkové v barvě bílé

Vchodové dveře

Vchodové dveře jsou plastové, jednokřídlé, oboustranně bílé, průchozí šířka 900 mm, průchozí výška 1970 mm. Kování VD L Tandeo, 3-bodový automat. Dveřní klika v provedení klika-koule, barva bílá opatřená tříbodovým automatickým zámkem, zámková vložka. Výplň dveří ve standardní dodávce je plná plastová nebo částečně prosklená bez dělících příček. Dveřní křídlo lze vyplnit sklem, nebo ozdobnými výplněmi. U nadstandardní dodávky bude cena navýšena o rozdíl vybraného provedení.

Garážová vrata

Garážová vrata sekční s el. pohonem (36.000,- Kč/ks vč. DPH) u RD s garáží.

Dveře interiérové

Interiérové dveře jsou dodávané dle výběru investora od společnosti SEPOS ve standardním provedení (2.300,- Kč/ks vč. DPH), obložkové zárubně falcové (2.100,- Kč/ks vč. DPH), kování v povrchové úpravě nerez (400,- Kč/ks vč. DPH). Při výběru nadstandardní dodávky bude cena navýšena o rozdíl vybraného provedení.

Podlahové krytiny

Keramická dlažba v ceně 400,- Kč/m² vč. DPH dle vlastního výběru investora

 • navržena v kuchyni, koupelně, WC, technické místnosti, chodbě, zádveří
 • standardní způsob pokládky dlažby na střih včetně spárování
 • soklový pásek do výšky 80 mm
 • dlažba se lepí do tenkovrstvého tmelu
 • standardní rozměr dlaždice je cca 300×300 mm
 • Vinylová podlaha v ceně 450,- Kč/m² vč. DPH dle vlastního výběru investora
 • je navržena v pokojích a obývacím pokoji • soklové lišty ve standardním provedení
 • přechodové lišty jsou dodány v základním provedení

V případě rodinného domu s garáží, je možno podlahový povrch opatřit nátěrem za příplatek. Je možné zvolit si jiný druh podlahové krytiny, umístění i způsob pokládky. Vše bude řešeno rozdílem cen v konečné kalkulaci.

Obklady

Obklady stěn v koupelně a WC v ceně 350,- Kč/m² vč. DPH dle vlastního výběru investora

 • v koupelně do výšky 210 cm na WC do výšky 140 cm
 • způsob lepení je do tenkovrstvého tmelu (hydroizolační nátěr)
 • standardní obklad na střih a včetně spárování
 • rohové a ukončovací lišty v bílém plastovém provedení
 • standardní rozměr obkladu je cca 200×250 mm

 

Listely, nerezové lišty a obklad za kuchyňskou linkou nejsou v ceně standardní dodávky.

Je možné zvolit si jiný rozměr, způsob pokládky i umístění. Vše bude řešeno rozdílem cen v konečné kalkulaci.

Vytápění a ohřev TUV

Potrubí uhlíková ocel d 28 a 36 mm s izolací 15 mm, akumulační nádrž 500 l

expanzomat, elektro kotel 9 kW, termo ventil, uzávěry, filtry zpětná klapka

fitinky, bojler 160 s výměníkem, zónový ventil, omezovač teploty, teploměry

termo manometr, rozdělovač a směšovač pro podlahové vytápění

potrubí PEX/AL/PEX 16×2 mm.

1 x žebříkový radiátor 450/1820, RAL 9016.

Je možné zvolit jiný druh, rozsah a provedení systému vytápění a ohřevu TUV. V případě nadstandardní dodávky bude cena navýšena o rozdíl vybraného provedení a naopak.

Elektroinstalace

Rozvod kompletní elektroinstalace v RD od domovního rozvaděče, který je součástí standardní dodávky. Elektrorozvody měď. Zásuvky a vypínače ABB Tango v bílé barvě. Vývod světla ukončený svorkou. Zhotovení hromosvodu.

Standardní rozsah dodávky – dle specifikace typového domu:

 • hlavní vchod (závětří) – 1 vývod pro světlo, 1 venkovní vypínač
 • chodba / zádveří – 1 vývod pro světlo, 2 vypínače (střídavé), 2 jednoduché zásuvky
 • pokoje – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 2 dvojité zásuvky, 2 jednoduché zásuvky
 • obývací pokoj – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 2 dvojité zásuvky, 2 jednoduché zásuvky
 • jídelní kout – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 jednoduchá zásuvky
 • kuchyň – 2 vývody pro světlo (stropní + kuchyňská linka), 2 vypínače, 2 dvojité zásuvky nad pracovní deskou, 2 jednoduché zásuvky, 1 vypínač na sporák + sporáková zásuvka
 • koupelna – 2 vývody pro světlo (stropní + nad umyvadlem), 2 vypínače,2 jednoduché zásuvky, ventilátor s doběhem
 • WC – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 jednoduchá zásuvka, ventilátor s doběhem
 • technická místnost – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 dvojitá zásuvka
 • šatna – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 jednoduchá zásuvka
 • půda – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač
 • terasa – 1 vývod pro světlo, 1 venkovní vypínač
 • garáž – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 dvojitá zásuvka

 

Součástí dodávky je revizní zpráva. Je možné upravit druh, rozsah a provedení elektroinstalace. Vše bude řešeno doplatkem rozdílu cen v konečné kalkulaci.

Telefonní a jiná slaboproudá vedení jako např. zabezpečovací zařízení apod. nejsou součástí standardní dodávky

Rozvody vody a kanalizace

Kompletní vnitřní rozvody studené a teplé vody z potrubí ALPEX izolované pěnovou izolací vedené od vodoměru k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvody vnitřní kanalizace trubky z PVC-KG a PVCHT (kuchyň, koupelna, WC, technická místnost).

Rozvody vody a kanalizace končí na hraně základové desky.

Součástí standardní dodávky je 1x zahradní kohout, 1x přípojka pračky, 1x přípojka myčky, tlaková zkouška.

Dešťová kanalizace, vodovodní přípojka s vodoměrnou šachticí, vodoměrem včetně uzavíracích armatur a přípojka kanalizace nejsou součástí standardní dodávky.

Sanitární zařizovací předměty

Rozsah standardní dodávky zařizovacích předmětů dle vlastního výběru investora:

 • Vana včetně panelu – v ceně 8.000,- Kč vč. DPH
 • Sprchový kout s vaničkou – v ceně 14.000,- Kč vč. DPH
 • WC kombi vč. sedátka – v ceně 3.800,- Kč vč. DPH
 • Umyvadlo – v ceně 1.100,- Kč vč. DPH
 • Umývátko – v ceně 900,- Kč vč. DPH
 • Vanová baterie bez příslušenství – v ceně 2.500,- Kč vč. DPH
 • Sprchová baterie bez příslušenství – v ceně 2.500,- Kč vč. DPH
 • Umyvadlová baterie bez příslušenství – v ceně 1.800,- Kč vč. DPH

 

Součástí standardní dodávky není bidet, umyvadlová výpusť click clack, sprchové sety, nerezové sifony, popř. jiná příslušenství k zařizovacím předmětům

Napojení zařizovacích předmětů na vodu a kanalizaci je ve standardním provedení

Počet a rozmístění zařizovacích předmětů odpovídá projektové dokumentaci typových domů. Je možné upravit druh, rozsah a provedení instalace zařizovacích předmětů. Vše bude řešeno rozdílem cen v konečné kalkulaci.

Povrchová úprava soklu

 • Podkladní dvouvrstvý tmel s vyztužující sklotextilní tkaninou
 • Dekorativní omítka, střednězrnný marmolit

Půdní stahovací schody

Vstup do půdního prostoru je řešen protipožárními schody Oman EI45. Schody Oman EI45 splňují požární odolnost EI45 – 45 minut. Víko je zatepleno 60 mm protipožární izolací. Půdní schody splňují U=0,54 W/m2*K. Mají 170 mm vysoký dřevěný rám. Schody mají 4 – dílný dřevěný žebřík 700×1200 mm

Požární bezpečnost

Hasicí přístroj a jiná signalizační zařízení nejsou součástí standardní dodávky.

Doprava

Doprava je zdarma do 65 km od bydliště.