HB Stavby

Nadstandardy

Přípojka dešťové kanalizace z trub KG D 125 včetně výkopových prací cena 1 600,- Kč/ m
Plastová jímka na dešťovou vodu HODSON 5 000 l cena 35 000,- Kč kus

Fotovoltaika v různém provedení
Systém s ohřevem vody cena od 180 000,-
Systém s bateriovým uložištěm cena od 450 000,-
Systém s tepelným čerpadlem cena od 690 000,-

Přípojka vodovodní z trub D 32-40 včetně výkopových prací cena 1 040,- Kč/m
Vodoměrná šachta plastová kruhová samonosná cena 11 500,- Kč kus

Komínové těleso dle výšky a průměru
sopouchu cena od 45 000,-Kč

Přípojka elektro + HDO
včetně výkopových prací cena 650,- Kč/m

Přípojka splaškové kanalizace z trub KG D 160 včetně výkopových prací cena 1 800,- Kč/ m

Okapový chodník kolem domu z kačírku
včetně obrub cena 930,- Kč/m

Rekuperace vzduchu cena od 100 000,- Kč