HB Stavby

Projekt

Chcete projekt rodinného domu a nevíte na koho se obrátit?

Naše společnost spolupracuje s projekční kanceláří PROZI PROJEKT

Veškeré typové domy jsou zpracovány výše uvedenou projekční kanceláří. Pro více informací k projektové dokumentaci kontaktujte projektanta na tel : 777 163 46

Projektová dokumetace pro stavební řízení je standardně dodávána v pěti vyhotovení a je součástí ceny domu.

Projektová dokumentace se hradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a částka za typový projekt 30 000,- Kč je odečtena z poslední fakturované částky při dokončení díla. 

Jsme schopni vám vyřídit stavební povolení. Cena je stanovena individuálně podle počtu vyjádření potřebných k stavebnímu řízení a cest na stavební úřad cca 10 000,- Kč až 15 000,- Kč

 

Součást projektové dokumentace pro stavební řízení
 • typový projekt stavební část 30 000,- Kč
 • posudek o stanovení radonového indexu – 4 000,- Kč
 • průkaz energetické náročnosti budovy – 5 000,- Kč
 • situace osazení a napojení na inženýrské sítě – 14 900,- Kč
 • řešení dešťové vody / vsakem nebo nádrží / – 3 000,- Kč
 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku – 5 500,- Kč
 • hydrogeologický průzkum – 6 500,- Kč až 14 000,- Kč
 • úpravy typového projektu – 10 000,- Kč až 20 000,- Kč
 • statický posudek – 1 800,- Kč
 • požárně bezpečnostní posudek – 2 200,- Kč
Podklady pro zpracování projektové dokumentace
 • požadavky objednatele
 • snímek z katastrální mapy
 • územní rozhodnutí / pokud bylo vydáno /
 • podmínky výstavby /pokud není územní rozhodnutí /
 • výškopisné a polohopisné zaměření 
 • hydrogeologicý průzkum